> lek. med. Małgorzata Dymkowska – Family Med Care Rzeszów – Rehabilitacja, ginekologia, logopedia, neurologia

lek. med. Małgorzata Dymkowska