Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytania drogą telefoniczną lub email.

Formularz rejestracyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu dokonania rejestracji do wybranego lekarza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Family Med Care Sp. z o.o. z siedzibą
    w Rzeszowie, Plac Wolności 16, 35-073 Rzeszów; tel. +48 664 788 581; e-mail: kontakt@familymedcare.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytania drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną i w oparciu o następującą podstawę prawną:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes);
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi hostingu oraz podmioty współpracujące z Family Med Care w procesach komunikacji drogą elektroniczną;
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Rejestracja ZnanyLekarz.pl