lek. med. Sylwia Buregwa – Czuma

Biografia

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarz rehabilitacji medycznej zajmujący się m.in. wrodzonymi i nabytymi schorzeniami narządu ruchu, zaburzeniami napięcia mięśniowego u niemowląt, nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, zaburzeniami koordynacji ruchowej, wadami postawy i skrzywieniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży oraz wszelkimi schorzeniami wymagającymi stymulacji optymalnego rozwoju dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Wykładowca na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2008-2017, autorka licznych prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Najważniejsze kursy:

 • „Program Multidyscyplinarnej Opieki nad Dzieckiem Specjalnej Troski i Jego Rodziną” zorganizowany przez Fundację HOPE Polska i Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej z udziałem specjalistów z ośrodka Readen Centre ze Szkocji
 • „Medyczne i Psychologiczno-Pedagogiczne Problemy w Rehabilitacji Dziecka Niepełnosprawnego”
 • „Racjonalne i ekonomiczne stosowanie leków – Receptariusz Szpitalny”, Instytut Leków w W-wie
 • „Analiza kwasów nukleinowych” i „Eksperyment mikromacierzowy”, Syngen Biotech Sp. z o.o.
 • „Computational Intelligence Methods for Data Analysis in Oncology Bioinformatics”, International School on Neural Nets ‘E.R. Caianiello’, Italian Network for Oncology Bioinformatics

Najważniejsze publikacje:

 • Kwolek A., Buregwa-Czuma S.: Osteoporoza u chorych po udarze mózgu – dodatkowy problem w rehabilitacji, Przegląd Naukowy IWF i Zdr. WSP Rzeszów, 1997, 1, 3, s. 65-69.
 • Buregwa-Czuma S., Kwolek A.: Wyniki rehabilitacji chorych po udarze mózgu przebytym przed 50 rokiem życia, Postępy Rehabilitacji, 1999, 13, 1, 23-27.
 • Jan G. Bazan, Sylwia Buregwa-Czuma: Behavioral Pattern Identification in Analyzing of Time Series Gene Expression Data, In Abstracts: the XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, page 22 (2009).
 • Bazan, J., G., Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Pardel, P., Sokolowska, B.: Prediction of coronary arteriosclerosis in stable coronary heart disease, In: S. Greco, B. Bouchon-Meunier, G. Coletti, M. Fedrizzi, B. Matarazzo, and R. R. Yager (Eds.), Advances in Computational Intelligence , volume 298 of Communications in Computer and Information Science, pages 550-559. Springer, 2012.
 • Bazan, J., G., Bazan-Socha, S., Buregwa-Czuma, S., Pardel, P., Sokolowska, B.: Predicting the presence of serious coronary artery disease based on 24 hour Holter ECG monitoring. In: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS’2012), Wroclaw, Poland, September 9-12, 2012, pp. 279-286, IEEE Xplore – digital library.
 • Sylwia Buregwa-Czuma, Jan G. Bazan, Lech Zareba, Stanislawa Bazan-Socha, Przemyslaw W. Pardel, Barbara Sokolowska, Lukasz Dydo The Method for Describing Changes in the Perception of Stenosis in Blood Vessels Caused by an Additional Drug, Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming. Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol-1492.

Lekarz