mgr. Urszula Wojnarowska – Curyło

 

Biografia

Urszula Wojnarowska-Curyło, absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego(1992r.), studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów  specjalistycznych w zakresie neurologopedii odbytych w 2010 roku w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (specjalista w ochronie zdrowia w zakresie neurologopedii). Czynna zawodowo od 25 lat. Spełnia się także dydaktycznie prowadząc zajęcia ze słuchaczami studiów logopedycznych i neurologopedycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawodowo zainteresowana problematyką jąkania, nauczania mowy przełykowej u pacjetów po laryngetkomii całkowitej, terapią zaburzeń głosu, terapią miofunkcjonalną u pacjentów leczonych ortodontycznie oraz terapią pacjentów afatycznych. Nie prowadzi terapii pacjentów niedosłyszących ani osób zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Godziny przyjęć

poniedziałek godz14:30-18

Cennik

  • Diagnoza logopedyczna  – 90 zł
  • Opinia logopedyczna – 90 zł
  • Terapia dla jąkający się (zajęcia grupowe, 30 min) – 50 zł
  • Terapia laryngektomowanych ( zajęcia grupowe, 30 min) – 50 zł

Neurologopedia