NFZ

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

FAMILY MED CARE tworzy Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci, w którym mają One możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, gdzie oprócz działań z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.

Praca całego zespołu skupia się na tym, by nasi Pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORD realizowana jest w grupach wiekowych:
w wieku od 0-3 lata;
w wieku od 4-7 lat;
w wieku od 8-18 lat.

Do Ośrodka przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Jak przebiega rehabilitacja ?

Leczenie usprawniające dzieci obejmuje:

 • poradę lekarską,
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensomotorycznej,
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej,
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii,
 • wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Przez jaki czas można korzystać z rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej ?

Okres trwania rehabilitacji Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Ze świadczeń Pacjenci mogą korzystać 1,2 lub 3 razy w tygodniu. O rodzaju zaleconych Pacjentowi zabiegów i ich częstotliwości decyduje lekarz.

Jak długo trwają zabiegi rehabilitacyjne ?

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest wieku, oraz indywidualnych potrzeb Pacjenta.

A. Dla dzieci w wieku od 8  do 18 lat:

 • ćwiczenia indywidualne metodą NDT- Bobath 40-45 min.
 • ćwiczenia indywidualne metodami terapii manualnej i innymi metodami edukacj sensomotorycznej 40- 45 min.
 • ćwiczenia dodatkowe z systematyki kinezyterapeutycznej 30 min.
 • ćwiczenia w grupie (3-4 osobowej) 30 min.
 • zabiegi fizykalne (w zależności od rodzaju zabiegów),
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym , logopedą 40 min.

Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 3h i mieć wykonane przynajmniej 3 świadczenia.

B. Dla dzieci w wieku 4-7 lat :

 • ćwiczenia indywidualne met NDT-Bobath 40-45 min.
 • ćwiczenia metodami terapii manualnej i edukacji sensomotorycznej 40-45 min
 • ćwiczenia  z systematyki kinezyterapeutycznej 30 – 40 min.
 • ćwiczenia grupowe (3-4 osoby  w grupie) 30min
 • zabiegi fizykalne ( w zależności od rodzaju zleconego zabiegu)
 • ćwiczenia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym 30-40 min w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.

Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 2h i powinno mieć wykonane przynajmniej 2 procedury.

C. Dla dzieci w wieku 0-3 lata:

 • ćwiczenia indywidualne metodą Ndt- Bobath 40 -45 min.
 • ćwiczenia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej 30 – 40 min.
 • ćwiczenia z systematyki kinezyterapeutycznej 20 – 25 min.,
 • zabiegi z fizykoterapii (zależy od rodzaju zleconego zabiegu)
  zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym – 30 – 45 min.

Dziecko powinno przebywać w ośrodku przynajmniej 1h i mieć wykonane przynajmniej 2 procedury.