Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

W Family Med Care w Rzeszowie od 01.01.2018 roku został uruchomiony Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

FAMILY MED CARE tworzy Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci, w którym mają One możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, gdzie oprócz działań z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.
Praca całego zespołu skupia się na tym, by nasi Pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORD realizowana jest w grupach wiekowych:
w wieku od 0-3 lata;
w wieku od 4-7 lat;
w wieku od 8-18 lat.

 

Do „Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego” w szczególności kierowane są dzieci w wieku 0 – 18 roku życia:

 1. Z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 2. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 3. Z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 4. Z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 5. Z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 6. Z zespołem aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 7. Z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 8. Z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 9. Z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 10. Z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

Skierowanie do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci mogą wystawić lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 1. neonatologicznej,
 2. rehabilitacyjnej,
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 4. neurologicznej,
 5. reumatologicznej,
 6. chirurgii dziecięcej,
 7. endokrynologii dziecięcej,
 8. diabetologii dziecięcej,
 9. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do ośrodka:

Po przedstawieniu w Rejestracji Ośrodka ważnego skierowania ustalany zostaje termin konsultacji lekarskiej. Na wizytę należy zabrać ze sobą posiadane wyniki badań/ dokumenty. Lekarz podczas wizyty wyznaczy liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które byłyby dla Państwa Dziecka najkorzystniejsze. Po zapoznaniu się z problemami Pacjenta i ich analizie przez cały Zespół specjalistów możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od postępów terapii jak i potrzeb Dziecka.  Umawianie do poszczególnych terapeutów po wizycie lekarskiej w Rejestracji Ośrodka. 

Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w Ośrodku.

O zakończeniu rehabilitacji decyduje lekarz Ośrodka po zapoznaniu się z opinią całego zespołu terapeutów współpracujących w terapii Dziecka. Ocena stanu Pacjenta jest dokonywana na podstawie dokładnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez każdego członka zespołu terapeutycznego, uczestniczącego w procesie usprawniania danego Pacjenta.