> Psychiatria dziecięca – w trakcie specjalizacji – Family Med Care Rzeszów – Rehabilitacja, ginekologia, logopedia, neurologia

Psychiatria dziecięca – w trakcie specjalizacji