dr Katarzyna Walicka – Cupryś

Biografia

Dr Katarzyna Walicka-Cupryś, fizjoterapeutka specjalizuję się w URO-PROKTO- GINEKOLOGII, TERAPII WAD POSTAWY CIAŁA oraz ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Oferuję Państwu „fizjoterapię skrojoną na miarę” czyli specjalistyczny proces
terapeutyczny, wykorzystujący zachowawcze, nieinwazyjne metody leczenia przy
uwzględnieniu indywidualnego stanu pacjenta. Diagnozuję na podstawie
badań na potrzeby fizjoterapii tj.: wywiad, badanie podmiotowe, diagnostyka
aktywności mięśni EMG dna miednicy (jak jest konieczność), testy funkcjonale odpowiednich grup mięśniowych nacelowane na wykrycie problemu, testy Integracji Sensorycznej (jak jest konieczność). Następnie do zdiagnozowanego problemu na potrzeby fizjoterapii dobieram indywidualną nacelowaną na problem terapię, co jest możliwe ze względu na szeroki zakres wiedzy i umiejętności jakie posiadam, dzięki wielu szkoleniom, kursom podyplomowym jakie ukończyłam.
Jednocześnie jestem od 16 lat wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Medycznym zgłębiam wiedzę publikując w najlepszych czasopismach w Polsce i na Świecie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z problemami w obrębie dna miednicy, jelit zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Rehabilitacja dzieci z wadami postawy i zaburzeniami integracji sensorycznej przynosi mi radość i satysfakcje już od 15 lat.
Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe są gwarantem wysokiej jakości usług, jakie otrzymają Państwo wybierając moją osobę jako Państwa FIZJOTERAPEUTKĘ. Jednocześnie dodając Państwa zaangażowanie w proces zaproponowanej terapii zapewnia sukces w likwidacji problemu z jakim się borykacie.

U wielu pacjentów cierpiących na zaburzenia aktywności mięśni dna miednicy MDM, badania neurofizjologiczne ujawniają pogorszone przewodnictwo nerwowe i/lub nadmierne napięcie spoczynkowe lub osłabienie mięśni dna miednicy. Mogą być one skutkiem ciąży, porodów, dźwigania, zmian zwyrodnieniowych lub urazów kręgosłupa. Dotyczą też pacjentów z cukrzycą, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPDz i wielu innych.

Trwałą poprawę siły mięśni i przewodnictwa nerwowego, mogą przynieść wyłącznie ćwiczenia i stymulacja dobrana indywidualnie. Dzięki szerokiej wiedzy zdobytej na licznych szkoleniach z zakresu rehabilitacji uroginekologicznej, terapii manualnej, mięśniowo-powięziowej, integracji sensorycznej i innych, właściwe diagnozuje problem i indywidualnie dobieram parametry fizjoterapii oraz udziela wsparcia, nie tylko z w zakresie głównego problemu z jakim się zgłoszono.
W zakresie Integracji Sensorycznej prowadzę diagnozę na podstawię, której wydaję opinię i zalecenia do domu, terapeuty i do szkoły. Korzystając z bogato wyposażonej Sali do Integracji Sensorycznej prowadzę terapię równocześnie zwracając uwagę na postawę ciała.

Mogę pomóc przy problemach funkcji obejmujących:

PĘCHĘRZ
nietrzymanie moczu
parcia naglące na mocz
częste oddawanie moczu w dzień lub/i w nocy
nietrzymanie moczu po radykalnej prosatektomii u mężczyzn
problem z inicjacją oddania moczu
zaburzenia napięcia zwieraczy cewki moczowej i mięśni dna miednicy

JELITA
zaburzenia napięcia zwieraczy odbytu
zaparcia u dzieci
zaparcia u dorosłych
nietrzymanie stolca
brak kontroli oddania gazów
niepohamowane parcie na stolec
problemy z oddaniem stolca
niepełne wypróżnienie
analtrezja u dzieci

MIEŚNIE DNA MIEDNICY/PRZEWODNICTOWA-NERWOWO-MIEŚNIOWEGO
ból podczas inicjacji lub stosunku (vulvodynia, vestibulodynia, pochwica)
neralgia nerwu sromowego
coxycodynia
bóle przy stosunku (wąska, ciasna pochwa)
suchość pochwy
osłabienie lub brak czucia w pochwie
blizny po porodzie cięciem cesarskim i naturalnym
obniżenie narządów rodnych I i II stopnia
uczucie ciała obcego w pochwie

MIĘŚNIE BRZUCHA
rozejście mięśni brzucha (DIASTAZA), rozstęp kresy białej
blizny po cięciu cesarskim

POSTAWY CIAŁA DZIECI I DOROSŁYCH
kolana szpotawe lub koślawe
paluch koślawy
pięty koślawe
płaskostopie
plecy okrągłe
plecy płaskie
plecy wklęsłe
plecy okrągło-wklęsłe
skolioza
choroba Scheuermanna
bóle kręgosłupa i miednicy

INTEGRACJA SENSORYCZNA
zaburzenia Integracji Sensorycznej (nadwrażliwość, podwrażliwość)
nadwrażliwość, podwrażliwość w zakresie zmysłów: węchu, czucia powierzchniowego, czucia głębokiego, smaku,
zaburzenia równowagi związane z nadwrażliwością lub podwrażliwością układu pedsionowego
problemy z koordynacją
i inne

 

SZKOLENIA I KURSY WYSTĄPIENIA dr Katarzynę Walicką-Cupryś:

Lp.

Kursy, szkolenia, certyfikaty, specjalizacje, wykonane ekspertyzy itp.

2003 Terapa Manualna – Podstawy Terapii Manualnej Łańcut 19-21.09.2003 – Sławomir Koeingsberg (20 h)

2003 Terapa Manualna – Techniki Mobilizacji Stawów Obwodowych Łańcut 13-14.12.2003 – Sławomir Koeingsberg (20 h)

2005 Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością areobik Rzeszów 30.10.2004 – 06.02.2005 – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli (139 h)

2006 Analizowanie wiarygodności i planowanie badań naukowych Kraków 24.09.2006 –Polski Instytut Evidence Based Medicine (4 h)

2006 Aktywne 9 miesięcy 18-19.03.2006 – Wrocław Katarzyna Sempolska (16 h)

2007 Propioceptive Neuromuscular Facilitation kurs PNF Kusrs podstawowy, Kraków 17-21.10 – 16.11.-20.11.2007 –Top School (100 h)

2007 Gimnastyka korekcyjna w wodzie Bielsko – Biała 6.12.2007 Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompenscyjnej (8 h)

2008 New Development in the Tretment of Cerebral Palsy Rzeszów 17-19.03.2008 (16 h)

2008 Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień Rzeszów 10-13.04.2008 Łańcut Gremi (25 h)

2008-2009 Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego Łańcut A 21-24.02.2008, B 03-06.07.2008, C 30.01-01.02.2009 Tomasz Stengert (77 h)

2009 Emisja głosu – Rozwuj Uniwersytetu Rzeszowskiego sznsą dla regionu – Rzeszów, Izabela Marczykowska (40 h)

2009 Umiejętności interpersonalne – Rozwuj Uniwersytetu Rzeszowskiego sznsą dla regionu Rzeszów, Danuta Ochojska (40 h)

2009 Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym – Rozwuj Uniwersytetu Rzeszowskiego sznsą dla regionu Rzeszów Bernard Sozański (20 h)

2010 Równość szans kobiet i mężczyzna – Rzeszów 23.12.2010 (8 h)

2010 Nauka bliżej komercjalizacji – Rzeszów 14.01.2010 (90 h)

2010 Funkcjonalna Terapia Manualna wg. koncepcji Briana Mulligana cz. A (Muligan Concept – A) Kraków 9-10.01.2010 – Rene Claassen (14 h)

2011 Funkcjonalna Terapia Manualna wg. koncepcji Briana Mulligana cz. B (Muligan Concept – II/B) Kraków 20-21.01.2011 – Rene Claassen (14 h)

2011 Funkcjonalna Terapia Manualna wg. koncepcji Briana Mulligana cz. C (Muligan Concept – III/C) Kraków 26-27.02.2011 – Rene Claassen (14 h)

2011 Neurobiologiczne podstawy integracji Sensorycznej Warszawa 10-13.03.2011 –Przyrowski Zbigniew, Grzybowska Ewa, Dębińska-Pruchniak (48 h)

2011 Propioceptive Neuromuscular Facilitation kurs PNF Kusrs rozwijający – Kraków 21-26.06.2011 – kurs rozwijający – Aleksander Lizak (150 h)

2011 – Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból i napięcie mięśni Kraków cz. I 24-25.09.2011, cz II 22-23.10.2011 Ed Wilson (32 h)

2011 Funkcjonalana diagnostyka i terapia pacjentów w urazach spotrowych i innych Kraków 8-9.10.2011 – Chris Boynes (16 h)

2011 Teping sportowy – Kraków 26-27.11.2011 Chris Boynes (16 h)

2011 EMG – w diagnostyce i terapii z zastosowaniem nowych metod ksztłcenia Krynica Zdrój 3-6.12.2011 Oleksy Łukasz (32 h)

2011 Taping Medyczny z el. Terapii manualnej dla fizjoterapeutów Kraków 08-09.12.2011 – Rene Claassen

2011 Watsu I – Strzyżów 30.12.2011 – Tomasz Zagórski (50 h)

2012 OM AQUA na fali OpenMide Aqua School (Anita Figurska, Monika Koniecczna, Izbaela Stasikowska, Brita Konal (6 h)

2012 Certifikacji Terapety Integracji Sensorycznej Warszawa 16- 29.01.2012 Przyrowski Zbigniew, Grzybowska Ewa, Dębińska-Pruchniak (188 h)

2012 Terapia dzieci i dorosłych w wodzie (PNF w wodzie) Kraków 11.03.2012 Paweł Adamkiewicz (24 h)

2012 Zadządzanie projektem Programu Operacyjnego Kapitał ludzki – Realizacja i rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach wyższych Rzeszów 20-12.06.2012 Sonia Szczepańska-Brand (14 h)

2012 Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć 18.04.2012 Optima Rzedkowski Przemysław (10 h)

2012 Aktywne Metody pracy z grupą – dla nauczycieli akademickich – Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu Rzeszów Anna Bator (40 h)

2012 Sensomotoryka, system Gymstick z zastosowaniem przyborów thera-band Kraków 02.12.2012 Józef Spatek (10 h)

2012 Watsu II Strzyżów 20-26.08.2012 Tomasz Zagórski (50 h)

2013 Efektywne Zarządzanie projektami POKL w praktyce oraz monitoring i kontrola w POKL Rzeszów 15-16.01.2013 Sonia Szczepańska –Brand (14 h)

2013 Zarzadzanie Jakością Kształcenia w uczelni wyższej Rzeszów 3.06.2013 Rzodkiewicz Przemysław (10 h)

2013 Teoretyczne i praktyczne podstawy stymulacji funkcjonalnej (FES) oraz zastosowania powierzchownej elektromiografii (sEMG) i EMG-biofeedback’u w terapii pacjentów z zaburzeniami czynności mięsni szkieletowych oraz pacjentów z nietrzymaniem moczu lub stolca Poznań 22-24.03.2013 Jan Namysł, Krystyna Garstka –Namysł (16h)

2013 Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu bazowy I Kraków 01-02.2013 Almut Köwing (17 h)

2013 Wprowadzenie do funduszy strukturalnych dla szkół wyższych w latach 2014-2020 Rzeszów 27.11.2013 Sonia Szczepańska-Brand (8h)

2013 Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą regionu (40h)

2013 Szkolenie Staż Sukcesem Naukowca Rzeszów 18-19.06.2013 (16 h)

2014 PNF w pediatrii Warszawa 07-09.12.2013, 29-30.03.2014 Agnieszka Stępień (50h)

2014 Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy biodrowej, kończyn dolnych oraz tułowia (techniki bezpośrednie) Rudna Mała 8-9.03.2014 Adam Poznański (16 h)

2014 Funkcjonalne badanie dna miednicy oer rectum i per vaginum, zastosowanie biofeedbacku, elektroterapii Kraków 26-27.04.2014 Almut Köwing, Klata Wissmiller (20 h)

2014 Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych dna miednicy i inkontynencji Kraków kurs terapeutyczny I i II 26-29.06.2014 Ulla Henscher (18 h)

2014 Warszataty dla uczestników Projektu Nowy Sącz 22-23.07.2014 RARR (24 h)

2014 Certyfikacja na Fizjoterapeutkę Uro-Ginekologiczną Kraków 20.10.2014 Almut Köwing, Marcin Jóźwik (74 h)

2014 Podstawy terapii w wodzie wybrane metody i koncepcje Strzyżów 08-09.11.2014 Tomasz Zagórski, Krzysztof Miłkowski (16 h)

2014 Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie obręczy barkowej, kończyn górnych oraz głowy (techniki bezpośrednie) Rudna Mała 14-15.06.2014 Adam Poznański (16h)

2014 Komercjalizacja wiedzy oraz ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Rzeszów 26-27.11.2014 PAIP (24h)

2014 Strategiczne leczenie dysfunkcji narządu ruchu z wykorzystaniem technik uwalniania mięsniowo-powięziowego Rudna Mała 6-7.12.2014 Adam Poznański (16 h)

2015 Metody uczenia osób dojrzałych (50+) Rzeszów 7-08.03.2015 Justyna Szymańska, Dagmara Bieńkowska (16 h)

2015 Movement Solution – Cinetic Control – Tyczyn 15 dni w 2014 I 2015 roku Michał Hadała (120 h)

2015 Szkolenia stacjonarne na branży turystyk, rekreacja, rehabilitacja, zdrowie 20.02.2015-11.03.2015 RARR Rzeszów (20 h)

2015 Fizjoterapia dzieci z zaburzeniami układu anorektalnego i urogenitalnego Kraków 09-10-04.2015 Klara Wissmiller (20 h)

2015 How to publish your articles in indexed publications Rzeszów 13.05.2015 UR, Maria Anna Pawłowska (4h)

2015 Occupational Therapy. Curriculum Development Rzeszów 29.06.2015 prof. Hanneke van Bruggen (4h)

2015 Efektywne publikowanie naukowe 09-10.07.2015 Amber Editing, Grzegorz i Tomasz Liśkiewicz Rzeszów (16 h)

2015 Kreowanie pomysłów i pozyskiwanie środków na działalność po ukończeniu studiów 7-8.05.- 29-30.09.2015 S&B Consulting, Sonia Szczepańska-Brand (32 h)

2015 Wykorzystanie USG w diagnostyce i terapii funkcjonalnej 16-18.10.2015 MedFit Godek Piotr, Ruciński Wojciech. (24 h)

2016 Medyczny trening terapeutyczny w dysfunkcjach mięśni dna miednicy z uwzględnieniem czynników neurofizjologicznych i wegetatywnych 13-15.11.2016 OpenMedis Anna Szal, Anita Wójcik (30 h) Kraków

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Lp.

Opublikowane rozdziały w monografiach, ISBN, ISSN

1.

Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek, Katarzyna Walicka-Cupryś Dostrzegalne efekty długotrwałej pionizacji u mężczyzn po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. W: red. Irena Dorota Karwat Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Liber, Lublin 2002, T I, 481-492. 2

2.

Adrian Kużdżał, Andrzej Szczygieł, Katarzyna Walicka-Cupryś K.: Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci lekko oraz głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego. W: Red: J. Rottermund, A. Klinik, S. Wrona. Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kraków 2005, 23-33.

3.

Borek R., Sereda M., Stec W., Walicka-Cupryś K., Wilk G. Ocena wpływu niepewności danych pomiarowych na rezultat wnioskowania statystycznego o rozkładzie mierzonych cech antropomotorycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2006., Nr 233, Elektrotechnika z 29. 81-88. 0209-2662

4.

Walicka-Cupryś K.: Budowa somatyczna i postawa ciała młodzieży w wieku gimnazjalnym w zależności od aktywności ruchowej [w]: red. T. Pop, K. Obodyński „Fascynacje Rehabilitacją” Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2010; 129-144

5.

Przygoda Ł., Walicka-Cupryś K., Sadowska L.; Ocena postawy ciała u osób niesłyszących w wieku 8-16 lat w: red Patkiewicz Józef Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Typoscript Wrocław 2011; 87-113 PKT3

6.

Walicka-Cupryś K., Drzał-Grabiec J., Filak S. Zaburzenia postawy ciała u młodzieży grającej na instrumentach muzycznych [w]: red. Ryszard Żarowa Człowiek w zdrowiu i chorobie promocja zdrowia leczenie i rehabilitacja. Instytut Ochrony Zdrowia. Tarnów 2012 391-407

7.

Walicka-Cupryś K., Drzał-Grabiec J., Filak S. Postawa ciała u osób grających na różnych instrumentach muzycznych i zagrożenia z tym związane [w]: red. Ryszard Żarowa Człowiek w zdrowiu i chorobie promocja zdrowia leczenie i rehabilitacja. Instytut Ochrony Zdrowia Tarnów 2012 409-422.

8.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwał, Adrian Kużdżał Wybrane metody diagnostyki i wizualizacji postawy ciała człowieka, w: Postępy inżynierii biomedycznej red: L. Leniowska, Z. Nawrat Rzeszów 2013; 133-147 polski 351 978-83-63151-02-7

9.

Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwał, Katarzyna Walicka-Cupryś Metoda fotogrametryczna z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej jako metoda oceny postawy ciała w: Postępy inżynierii biomedycznej Red: L. Leniowska, Z. Nawrat Rzeszów 2013 341-351 polski 351 978-83-63151-02-7

10.

Adrian Kużdżał, Walicka-Cupryś Ultradźwiękowy system Zebris do badania postawy ciała i globalnej ruchomości kręgosłupa w: red Tadeusz Kasperczyk Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, Jet Kraków 2013 105-111.

11.

Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pilotów, a trening i odnowa biologiczna w: red. Pop. T. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013 155-179. ISBN 978-83-7338-958-8.

12

Walicka-Cupryś Katarzyna, Skalska-Izdebska Renata, Drzał-Grabiec Justyna, Krypel Katarzyna Selected Socio-Demographic Deterinants of stroke Knowledge problems

W Red: Madarász Štefan, Hudakova Zauzana, Pop Teresa: Mechanisms and new markers of occurrence course of the cerebral circulation disorders and robot – assisted rehabilitation after stroke Stais, Bratislava 2014, 197-211. ISBN 978-80-565980-1

13.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Kużdżał Adrian, Szeliga Ewa, Czenczek-Lewandowska Ewelina, Smolec E, Dimorphism in terms of strength and mobility of the upper limb infected after ischemic stroke W Red: Madarász Štefan, Hudakova Zauzana, Pop Teresa: Mechanisms and new markers of occurrence course of the cerebral circulation disorders and robot – assisted rehabilitation after stroke Stais, Bratislava 2014, 212-221. ISBN 978-80-565980-1

14.

Dominika Flis, Agnieszka Bejer, Katarzyna Walicka-Cupryś The influence of selected demographic and clinical factors on progress in restoring functional capacity of people after stroke. W Red: Madarász Štefan, Hudakova Zauzana, Pop Teresa: Mechanisms and new markers of occurrence course of the cerebral circulation disorders and robot – assisted rehabilitation after stroke Stais, Bratislava 2014, 46-65. ISBN 978-80-565980-1

15.

Helak Małgorzata, Katarzyna Walicka-Cupryś Profilaktyka anoreksji nerwowej wśród osób aktywnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika gotowości anorektycznej w red. Kasperczyk Tadeusz, Mucha Dariusz, KWSPZ Kraków 2014, 352-361 ISBN 978-83-936636-2-0

16.

Krzysztof Miłkowski, Katarzyna Walicka-Cupryś, Elżbieta Chmiel, Podstawy terapii w wodzie: wybrane metody i koncepcje w: red. Pop. T. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015.

17.

Walicka-Cupryś K., Rojek A., Mazur-Ważny I. Charakterystyka wybranych problemów w obrębie kompleksu lędźwiowo-miednicznego występujących u kobiet w ciąży w: red. Edyta Barnaś. Człowiek w zdrowiu i chorobie, PWSZ w Tarnowie 2016, 667-677. ISBN 978-83-941202-7-6

18.

Izabela Krzysztoń, Katarzyna Walicka-Cupryś: Fizjoterapeuta jako zawód medyczny, jego kompetencje społeczne na tle innych zawodów medycznych. (Physiotherapist as a medical profession, its social competence in the background of other medical professions) [W:] Rehabilitacja 2016 pod red. T. Pop, Rzeszów 2016; 125-137 ISBN 978-83-65441-62-1 pkt.

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH KRAJOWYCH

Lp.

Opublikowane artykuły w wydawnictwach krajowych, ISBN, ISSN

1.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Agnieszka Brzozowska, Halina Gregorowicz-Cieślik, Anna Kwolek,: Postawa ciała u dzieci 10-cio letnich w szkołach biorących i nie biorących udziału w Programie Promocji zdrowia, Przegląd Medyczny 2004: 2(1), 50-58

2.

Ćwirlej Agnieszka, Walicka-Cupryś Katarzyna, Gregorowicz-Ćieślik Halina. Aktywność ruchowa dzieci 10-letnich w czasie wolnym Przegląd Medyczny 2005, 3, 262-666.

3.

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A., Domka-Jopek E. Kużdżał A. Ocena wysklepienia stóp dzieci przedszkolnych przed i po gimnastyce korekcyjnej Medycyna Sportowa, Medspotrprees 2006; 4(6); Vol. 22. 208-214.

4.

Walicka-Cupryś K. Sprawozdanie z XI Konferencji Naukowej Młoda Sportowa Nauka Ukrainy Lwów 2007, Przegląd Medyczny UR 2007, 3, 301.

5.

Walicka-Cupryś K., Stach A, Ćwirlej A. Gimnastyka korekcyjna a wady postawy w obrębie tułowia dzieci w wieku przedszkolnym. Zdrowie Publiczne 2007:117(4):448-452

6.

Ćwirlej A., Domka-Jopek E., Walicka-Cupryś K., Wilmowska-Pietruszyńska A. Problem rehabilitacji pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa Przegląd Medyczny UR Rzeszów 2007, 4, 355-359.

7.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek Dostrzegalne efekty długotrwałej pionizacji osób po urazie rdzenia kręgowego. Fizjoterapia 2007; 15(3):18-22

8.

Walicka-Cupryś K., Puszczałowska-Lizis, Gaziarz K. Ocena przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych, Rehabilitacja Medyczna, 2008, 12 (4), 28-36

9.

Drzał-Grabiec J., Mrozkowiak M., Walicka-Cupryś K Ocena postawy ciała – z wykorzystaniem mory projekcyjnej Wychowanie fizyczne i Zdrowotne, 2009, 9, 16-20

10.

Adamiak Justyna, Kużdżał Adrian, Walicka-Cupryś Katarzyna Jakość życia pacjentów ze skoliozami leczonych operacyjnie lub za pomocą gorsetów – przegląd badań. Przegląd Medyczny UR i NIL w Rzeszów 2010,3, 349-356.

11.

Drzał-Grabiec J., Snela S., Walicka-Cupryś K. Wysklepienie łuku podłużnego stóp a typ postawy ciała, Problemy Higieny i Epidemiologii- 2012, vol. 93, nr 4, s. 718-721. Isnn 1895-4316

12.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Kużdżał Adrian Kryteria zobiektywizowanej oceny postawy ciała z wykorzystaniem ultradźwiękowego systemu Zebris Medycyna Manualna 2013 XVII (1): 19-23 polski ISBN 1428-0604

13.

Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwał, Katarzyna Walicka-Cupryś Postawa ciała kobiet po mastektomii Onkologia Polska; 2013; 16(1); str.: 11-15

14.

Maciej Rachwał, Justyna Drzał-Grabiec, Katarzyna Walicka-Cupryś, Aleksandra Truszczyńska. Kontrola równowagi statycznej kobiet po amputacji piersi. Wpływ narządu wzroku na jakość odpowiedz układu równowagi. Postępy Rehabilitacji 2013;27 (3) :13-20. poz. ISSN: 0860-6161

15.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Mirosław Mrozkowiak Comparison of Parameters of Spinal Curves in the Sagittal Plane Measured by Photogrammetry and Inclinometry. Ortop Traumatol Rehabil 2013; 15(5):429-437

16.

Drzał-Grobiec Justyna, Podgórska Justyna, Rykała Justyna, Walicka-Cupryś Katarzyna, Aleksandra Truszczyńska Zamiany w ukształtowaniu stóp u osób starszych (Changes in shape of elderly foot) Postępy Rehabilitacji 2013 27(4) 13-19. ISNN 0860-6161

17.

Drzał-Grabiec Justyna, Walicka-Cupryś Katarzyna, Aleksandra Truszyńska Wpływ zastosowanej metody badawczej na częstość występowania wad postawy Postępy Rehabilitacji 2013 27(4) 41-46 ISNN 0860-6161

18.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Renata Skalska-Izdebska, Justyna Drzał-Grabiec, Agnieszka Sołek Związek pomiędzy postawą ciała i stabilnością posturalną u dzieci w wieku szkolnym Postępy Rehabilitacji 2013 27(4) 47-54. ISNN 0860-6161

19.

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Ćwirlej-Sozanska, Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczynska: Kompetencje społeczne fizjoterapeutów – wyniki badan pilotażowych, Postępy Rehabilitacji Rehabilitacja (2), 5 – 12, 2014. ISNN 0860-6161

20

Przysada Grzegorz, Guzik Agnieszka, Wolan-Nieroda Andżelina, Walicka-Cupryś Katarzyna, Drużbicki Mariusz Wybrane metody w ocenie efektów rehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu leczonych w oddziale rehabilitacji Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków Rzeszów 2015; 13 (3): 212–222 ISSN 2082-369X doi: 10.15584/przmed.2015.3.2

21

Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan – Nieroda, Katarzyna Walicka – Cupryś Chód pacjentów z niedowładem połowiczym po udarze mózgu i metody jego oceny Medical Review. – 2016, T. 14, nr 2, s. 220-224

PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZAGRANICZNYCH

Lp.

Publikacje w wydawnictwach zagranicznych, ISBN, ISSN

1.

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A.: Ocena wielkości krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa u dzieci w wieku dziesięciu lat za pomocą pomiaru inklinometrycznego. W: Zbiór prac naukowych z działu fizyczna kultura dla sportu, Młoda Sportowa Nauka Ukrainy. Lwów 2006 , 10, T4 cz. 2, 263 – 266.

2.

Drzał J. Mrozkowiak. M., Walicka-Cupryś K, „Wpływ otyłości na występowanie płaskostopia u dzieci” W: Zbiór prac naukowych z działu fizyczna kultura dla sportu, Młoda Sportowa Nauka Ukrainy. Lwów 2007 T4 4-21

3.

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A. Mrozkowiak M., Gregorowicz Cieślik H. Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7 lat na podstawie wybranych szkół miasta Rzeszowa . W: Zbiór prac naukowych z działu fizyczna kultura dla sportu, Młoda Sportowa Nauka Ukrainy. Lwów 2007 T4 4-13

4.

Brzozowska A., Walicka-Cupryś K. Analiza porównawcza przygotowania kobiet do porodu w Polsce Szwecji i Stanach Zjednoczonych. W: Zbiór prac naukowych z działu fizyczna kultura dla sportu, Młoda Sportowa Nauka Ukrainy. Lwów 2007 T5 42-46

5.

Kużdżał A., Gancarz W., Ridan T., Walicka – Cupryś K., Ćwirlej A Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psycho – fizyczne, Young Sport Science of Ukraine 2010, 14, 1, 170 – 175

6.

Walicka – Cupryś K., Ćwirlej A., Kużdżał A., Zawadzka D., Aktywność ruchowa młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, Young Sport Science of Ukraine 2010, 14, 2, 32 – 39.

7.

Ćwirlej A., Walicka – Cupryś K., Kużdżał A. Ocena wpływu trybu życia na sprawność fizyczną kobiet po menopauzie, Young Sport Science of Ukraine 2010, 14, 4, 171 -178.

8.

Walicka-Cupryś K. Przygoda Ł., Sadowska L., Szeliga E.: Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa u dzieci w wieku 11-13 lat. Young Sport Science of Ukraine 2010 14, 3, 38-44.

9.

Walicka – Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Adamiak J. Determinanty wad postawy w obrębie kończyn dolnych, Young Sport Science of Ukraine 2011, 3, 58-64.

10.

Pacześniak-Jost A., Samojedna-Kobosz A., Skrzypiec M., Walicka – Cupryś K. Opalińska I. Young Sport Science of Ukraine Wykorzystanie platformy PDM do oceny równowagi – badanie powtarzalności wyników. 2011, 3, 185 – 194.

11.

Szeliga Ewa, Banaszkiewicz Andrzej, Kużdżał Adrian, Wolan-Nieroda Andżelina, Walicka-Cupryś Katarzyna, Probachta Mirosław; Wpływ wczesnej rehabilitacji na usprawnianie pacjentów po resekcji miąższu płuca; Young sports scince of Ukraine, The miscellany of scientific articles in field of physical education, sport and health, Lwów 2012;3;253-257

12.

Szeliga Ewa, Wolan-Nieroda Andżelina, Kużdżał Adrian, Walicka-Cupryś Katarzyna, Czenczek Ewelina, Probachta Mirosław, Bejer Agnieszka, Przygoda Łukasz: Wpływ czynników ryzyka na powstawanie udarów mózgu u kobiet, Young Sport Science of Ukraine, 2013; 17.3: 242-248.

13.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Rachwał Maciej, Paczesniak-Jost Anita, Szeliga Ewa, Magoń Grzegorz, Ocena architektury stóp osób dorosłych Young Sport Science of Ukraine, Молода спортивна наука України, 2013; 17.3: 46-54. Issn 1996-1448

14.

JUSTYNA DRZAŁ-GRABIEC, MACIEJ RACHWAŁ, KATARZYNA WALICKA-CUPRYŚ, The shape of feet in women after mastectomy COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN SCIENCE | VOL. 1, 2013, 2(2), 123-126

15.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Łukasz Przygoda, Ewelina Czenczek, Aleksandra Truszczynska , Justyna Drzał-Grabiec, Trzaskoma Zbigniew, Adam Tarnowski Balance assessment in hearing impaired children Research in Developmental Disabilities 35(2014)2728–2734.

16.

Maciej Rachwał , Justyna Drzał-Grabiec , Katarzyna Walicka-Cupryś, Aleksandra Truszczyńska Quantitative analysis of static equilibrium in women after mastectomy. Int J Disabil Hum Dev August 2014, DOI 10.1515/ijdhd-2013-0041 p.? ISNN 2191-0367 (Online) ; 2191-1231 (Print)

17.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Skalska-Izdebska Renata, Rachwał Maciej, Aleksandra Truszczyńska, „Influence of the Weight of a School Backpack on Spinal Curvature in the Sagittal Plane of Seven-Year-Old Children,” BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 817913, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/817913. 1,579 IF ISSN: 2314-6141 (Online) pkt.30

18.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Maciej Rachwal, Paweł Piwoński, Lidia Perenc, Łukasz Przygoda, and Katarzyna Zajkiewicz Body posture asymmetry in prematurely born children at six years of age BioMed Research International, Volume 2017, Article ID 9302520, 8 pages, https://doi.org/10.1155/2017/9302520

19.

Andżelina Wolan-Nieroda, Agnieszka Guzik, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Maciej Rachwał, Justyna Drzał-Grabiec, Ewa Szeliga, Katarzyna Walicka-Cupryś Assessment of foot shape in children and adolescents with intellectual disability – a pilot study Med Sci Monit, 2017; 23. e-ISSN 1643-3750, DOI: 10.12659/MSM.905184

20.

Katarzyna Walicka Cupryś, · Justyna Wyszyńska, · Justyna Podgórska Bednarz· Concurrent validity of photogrammetric and inclinometric techniques based on assessment of anteroposterior spinal curvatures 2017; European Spine Journal https://doi.org/10.1007/s00586-017-5409-8

STRESZCZENIA

Lp.

Inne publikacje (streszczenia) – udział w konferencjach

1.

Agnieszka Bejer, Ewa Domka, Katarzyna Walicka-Cupryś. Wyniki wczesnej rehabilitacji ruchowej po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego totalną endoprotezą cementową u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi W :Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Puławy, 6-7 czerwca 2002 roku Lublin : Liber, 2002 S. 33-34

2.

Agnieszka Brzozowska, Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Anna Misior, Katarzyna Walicka-Cupryś Primary and secondary prevention stroke – state of knowledge in different social groups, Prague, Czech Republic 2003, ISPRM, 71

3.

Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek, Katarzyna Walicka-Cupryś. Dostrzegalne efekty długotrwałej pionizacji u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa W: X Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 5-7 czerwca 2003 : Aspekty rehabilitacji w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym : problemy rehabilitacji osób w chorobie niedokrwiennej serca : program i materiały naukowe sympozjum nr 2 s.100 [Dok. elektr.] / red. Irena Dorota Karwat Warszawa, 2003 http://www.ptreh.home.pl/Kongres.pdf

4.

Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Katarzyna Walicka-Cupryś, Andrzej Kwolek, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Olga Wolińska Postawa ciała u 10-letnich dzieci w szkołach biorących i nie biorących udziału w Programie Szkół Promujących Zdrowie, Postępy Rehabilitacji 2004, T. 18, nr 2, s. 150-151

5.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Halina Gregorowicz-Cieślik, Adrian Kużdżał. Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy dzieci 4-5 letnich przed i po 10-miesięcznej gimnastyce korekcyjnej Postępy Rehabilitacji. – 2004, T. 18,

6.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek Dostrzegalne efekty długotrwałej pionizacji u osób po urazie rdzenia kręgowego Fizjoterapia. – 2005, T. 13, nr 2, supl. 1, s. 71

7.

Elżbieta Domka-Jopek, Agnieszka Ćwirlej, Katarzyna Walicka-Cupryś Problem rehabilitacji pacjentów z bólami krzyża. Fizjoterapia. – 2005, T13 nr 2, s. 63

8.

Walicka-Cupryś K., Stec M., Mrozkowiak M. Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire’a i inklinometryczną Rehabilitacja Medyczna 2006 T10 nr. specjalny, 48-49.

9.

Walicka-Cupryś K, Puszkałowska-Lizis E, Maziarz K Kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych [w;] Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży – streszczenia WAS w Bielsko-Białej, Bielsko-Biała 2008, 100-101.

10.

Puszczałowska-Lizis E., Walicka-Cupryś K. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka-Diagnostyka-Terapia Bielsko-Biała, 6-8 czerwca 2008 r. Przegląd Medyczny UR 2008, 2, 201-202

11.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Katarzyna Zajkiewicz, Agnieszka Brzozowska-Magoń.: Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej młodzieży z terenów skażonych: Postępy Rehabilitacji Advances in Rehabilitation. – 2009, T. 23, nr 2, s. 144-145

12.

Brzozowska-Magoń A. Walicka-Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Łyczko A.: Aqua gymnastics and functional fitness of women over 60 years old, Journal of Rehabilitation medicine 2011, 51, 158

13.

Katarzyna Walicka-Cupryś, Anna Łyczko. Kształtowanie sprawności funkcjonalnej kobiet po 60 roku życia pod wpływem gimnastyki w wodzie i Nordic Walking Shaping the functional capacity of women after 60 years of age under influence of gymnastics in the water and Nordic Walking red. Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Joanna Glista W: Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego: IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 16-17 lutego 2012 r Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, S. 120-121 ISBN: 978-83-62488-89-6

14.

Walicka-Cupryś K, Drzał-Grabiec J, Rykała J, Podgórska J, Grzegorczyk J, Brzozowska-Magoń A, Rachwał M. The Relationship Between the Size of the Anterior-Posterior Curvature of the Years of Age Spine and Postural Stability in Woman Over 60. Abstracts The 7th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in ¬ Beijing, China, June 16-20, 2013, Journal of Rehabilitation Medicine Supplement no 53 s 151 ISNN 1650-1969

15.

Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś. Dolegliwości bólowe u pilotów, a trening i odnowa biologiczn. Pain in pilots, and training and wellness services W: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 7-8 lutego 2013 r. : streszczenia / [kom. red. Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Joanna Glista]; Rzeszów : „Bonus Liber” Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, [2013] 116-117 ISBN: 978-83-63452-49-0

16.

Maciej Rachwał, Julian Skrzypiec, Sławomir Snela, Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec. Wpływ hałasu na wybrane parametry równowagi dynamicznej w płaszczyźnie czołowej. The impact of noise on the selected parameters of dynamic balance in the frontal plane W :Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji: V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 7-8 lutego 2013 r.: streszczenia / [kom. red. Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Joanna Glista] ; org. Kliniczny Oddział Rehabilitacji. Pracownia Fizjoterapii. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie Rzeszów : „Bonus Liber” Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, [2013] S. 139-140 ISBN: 978-83-63452-49-0

17.

Ewa Szeliga, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Adrian Kużdżał, Katarzyna Walicka-Cupryś, Andżelina Wolan-Nieroda Wpływ wczesnej rehabilitacji na stan funkcjonalny pacjentów po torakotomii przednio-bocznej W :Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji: V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 7-8 lutego 2013 r.: streszczenia / [kom. red. Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Joanna Glista] ; org. Kliniczny Oddział Rehabilitacji. Pracownia Fizjoterapii. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie Rzeszów : „Bonus Liber” Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, [2013] S…….

18

Walicka-Cupryś, K., Skalska-Izdebska, R, Drzał-Grabiec, J., Krypel, K. Selected socio-demographic determinants of stroke knowledge problems w red. Madarasz S., Madaraszova E. Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mózgu a asistovaná robotizovaná rehabilitácia pri CMP Ružomberk.2014 s 49 ISBN 978-80-85659-78-8

19.

Walicka-Cupryś K., Kużdżał, A., Szeliga, E., Smolec, E. Dimorphism in terms of strength and mobility of the upper limb infected after ischemic stroke w red. Madarasz S., Madaraszova E. Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mózgu a asistovaná robotizovaná rehabilitácia pri CMP Ružomberk.2014 s 49 s 50 ISBN 978-80-85659-78-8

20.

Małgorzata Helak, Katarzyna Walicka-Cupryś Profilaktyka anoreksji nerwowej wśród osób aktywnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika gotowości anorektycznej Streszczenia z Konferencji Naukowa Promocja Zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym KWSPZ, Kraków 2014 s. s 24.

21.

Izabela Krzysztoń, Katarzyna Walicka-Cupryś Kompetencje społeczne fizjoterapeutów w województwie podkarpackim [w]: Streszczenia z Konferencji Naukowa Promocja Zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym KWSPZ, Kraków 2014 s. 35-36.

22.

Walicka – Cupryś Katarzyna „Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych obszaru urogenitalnego” (Rzeszów). Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji – streszczenia VII MDR Rzeszów 12-13 lutego 2015r.BonusLiner 2015 s. 276 ISBN 978-83-64519-57-4

23.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Drzał-Grabiec Justyna, Rachwał Maciej „Związek pomiędzy krzywiznami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej a parametrami stabilogramu u starszych kobiet” (Rzeszów). Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji – streszczenia VII MDR Rzeszów 12-13 lutego 2015r.BonusLiner 2015 s. 185 S. 278-279. ISBN 978-83-64519-57-4

24.

Piwoński Paweł, Walicka-Cupryś Katarzyna „Ocena częstości występowania bólów kręgosłupa u uczniów gminy Rzeszów w wieku 13-16 lat” Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji – streszczenia VII MDR Rzeszów 12-13 lutego 2015r.BonusLiner 2015 s. 185. ISBN 978-83-64519-57-4

25.

Miłkowski Krzysztof, Chmiel Elżbieta, Walicka-Cupryś Katarzyna „Podstawy terapii w wodzie wybrane metody i koncepcje”. Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji – streszczenia VII MDR Rzeszów 12-13 lutego 2015r.BonusLiner 2015 s. 165-166. ISBN 978-83-64519-57-4

26.

Przysada G, Guzik A., Wolan-Nieroda A., Walicka-Cupryś K., Drużbicki M. Chosen assessment methods of physiotherapy effects in patients after cerebral stroke treated at a rehabilitation ward w: red Štefan Madarász ZBORNÍK ABSTRAKTOV V. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 5 STATIS Bratislava 2015 s. 46. ISBN 978-80-85659-84-9

27.

Bejer, A., Walicka-Cupryś K., Probachta M. PREDICTORS OF POSTSTROKE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN POLISH STROKE SURVIVORS: A 1-YEAR FOLLOW-UP STUDY. w: red Štefan Madarász ZBORNÍK ABSTRAKTOV V. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 5 STATIS Bratislava 2015 s. 17. ISBN 978-80-85659-84-9

28.

Guzik, A., Wolan-Nieroda A., Walicka-Cupryś K. Gait in patients with stroke-related hemiparesis and methods of gait assessment w: red Štefan Madarász ZBORNÍK ABSTRAKTOV V. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 5 STATIS Bratislava 2015 s. 27. ISBN 978-80-85659-84-9

29.

Walicka-Cupryś, K., Rachwał, M., Wolan, A., Drzał-Gerabiec, J., Mucha, K., Depa, A., Szeliga, E. Evaluation parameters of longitudinal and transverse arches in children and adolescents with intellectual disabilities w: red Štefan Madarász ZBORNÍK ABSTRAKTOV V. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 5 STATIS Bratislava 2015 s. 53. ISBN 978-80-85659-84-9

30.

Walicka-Cupryś Katarzyna, Chmiel Elżbieta, Piwoński Paweł, Maciej Rachwał Ocena budowy somatycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Streszczenia: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji VIII MDR Rzeszów 04-05 lutego 2016r. s. 230-231

31

Walicka-Cupryś Katarzyna, Paweł Piwoński, Agnieszka Ćwirlej –Sozańska Ocena kifozy piersiowej dzieci i młodzieży ze skoliozą 30⁰ Cobba Streszczenia: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji VIII MDR Rzeszów 04-05 lutego 2016r. s. 228-229

32

Walicka-Cupryś Katarzyna, Skalska Izdebska Renata Selected physiotherapy treatment in the urinary incontinence on neurogenic base SłowacjaMedzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 6 Ružomberok, 17. – 18. marca 2016. S. 52.

33

DRUŻBICKI Mariusz, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna. Methodology of Gravitational Inclinometer Application in Evaluation of Anterior-Posterior Spinal Curvature European journal of physical and rehabilitation medicine April 2016 Vol. 52 – Suppl. 1 to No. 2; s 500

34

DRUŻBICKI Mariusz, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna. PRZYSADA Grzegorz, Evaluation of Anterior-Posterior Spinal Curvatures in Children and Adolescents with Low-degree Scoliosis European journal of physical and rehabilitation medicine April 2016 Vol. 52 – Suppl. 1 to No. 2: 780

35

Walicka-Cupryś K., Rojek A., Mazur-Ważny I. Charakterystyka wybranych problemów w obrębie kompleksu lędźwiowo-miednicznego występujących u kobiet w ciąży w: red. Agnieszki Jankowicz-Szymańskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa IOZ PWSZ Tarnów 20-21.10.2016 r. Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja materiały konferencyjne, PWSZ w Tarnowie 2016, 217. ISBN 978-83-941202-8-3.

36

Walicka-Cupryś K., Piwoński P., Rachwał M., Mariusz J., Drzał-Grabiec J. Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa dzieci i młodzieży niewidomych w: red. Pop T., Kwolek A., Baran J.: IX Międzynarodowe dni rehabilitacji 23-24 luty 2017 Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji Bonus Liber Sp. z. o.o str. 244, ISBN 978-83-65411-65-2.

37

Wolan-Nieroda A., Guzik A., Bazarnik-Much K., Walicka-Cupryś K., Rachwał M., Szeliga E., Drzał-Grabiec J. Ocena uksztłtowania stóp dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – badanie pilotażowe w: red. Pop T., Kwolek A., Baran J.: IX Międzynarodowe dni rehabilitacji 23-24 luty 2017 Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji Bonus Liber Sp. z. o.o str 258, ISBN 978-83-65411-65-2.

38

Ewa Szeliga, Andżelina Wolan-Nieroda, Agnieszka Guzik, Grzegorz Przysada, Justyna Podgórska, Katarzyna Walicka-Cupryś, Functional performance and physical activity in patients after spinal cord injury, Ružomberok, Wydział Zdrowia, Uniwersytet Katolicki VII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres, Kúpeľný hotel CHOČ, Kúpele Lúčky, a.s. 16. – 17. 3. 2017, 2017, ISBN 978-80-971938-4-3 str 48

39

Katarzyna Walicka-Cupryś, Paweł Piwoński, Maciej Rachwał, Perenc Lidka, Justyna Drzał-Grabiec and Katarzyna Zajkiewicz Shape of sagittal plane spinal curvatures in prematurely born children at the start of school education 4th International Conference and Expo on Novel Physiotherapies August 21-22, 2017 | Birmingham, UK Journal of Novel Physiotherapies 2017, 7:5(Suppl) p 49 ISSN: 2165-7025, DOI: 10.4172/2165-7025-C1-018

40

III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach nerek i Układu Moczowego AWF Kraków 20-21.10.2017 Katarzyna Walicka-Cupryś, Renata Skalska Izdebska Krótkoterminowe efekty głębokiej stymulacji elektromagnetycznej u kobiet z nietrzymaniem moczu strona 51

41

XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Rzeszów, 13-14 października 2017 Lidia Perenc, Katarzyna Zajkiewicz, Justyna Drzał-Grabiec Joanna Majewska, Barbara Cyran-Grzebyk, Katarzyna Walicka-Cupryś Ocena rozwoju somatycznego dzieci przedwcześnie urodzonych u progu podjęcia obowiązku szkolnego

KONFERENCJE WYSTĄPIENIA

KONFERENCJE UDZIAŁ CZYNNY

1.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce”, Puławy 6-7.06.2002

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Bejer, Ewa Domka „Wyniki wczesnej rehabilitacji ruchowej po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego totalną endoprotezą cementową u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi”

2.

2an World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM „Reflection on Advances in Rehabilitation – Future Challenges”, Prague, Czech Republic, 18 – 22. V 2003r.

Agnieszka Brzozowska, Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Anna Misior, Katarzyna Walicka-Cupryś “ Primary and secondary prevention stroke – state of knowledge in different social groups”

3.

X Sympozjum PTRech „Aspekty Rehabilitacji w Leczeniu Schorzeń i Urazów Kręgosłupa w Odcinku Szyjnym. Problemy rehabilitacji osób w chorobie niedokrwiennej serca.” Warszawa 5-7 czerwica 2003

Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek, Katarzyna Walicka-Cupryś „Efekty długotrwałej pionizacji u mężczyzn po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym”

4

IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Rzeszów, 1-4 wrzesień 2004

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A., Domka-Jopek E. Kużdżał A „Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy dzieci 4-6 letnich przed i po 10 miesięcznej gimnastyce korekcyjnej”

Katarzyna Walicka-Cupryś, Agnieszka Ćwirlej, Elżbieta Domka-Jopek, Agnieszka Brzozowska, Halina Gregorowicz-Cieślik, Anna Kwolek „Postawa ciała u dzieci 10-cio letnich w szkołach biorących i niebiorących udziału w Programie Szkół Promujących Zdrowie”

5

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wątki zaniechane, zaniedbane,  nieobecne w procesie edukacji  i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Ustroń 2004.

Przygoda Ł., Sadowska L, Walicka-Cupryś K. „Poziom rozwoju fizycznego dzieci upośledzonych umysłowo a potrzeba oddziaływania fizjoterapeutycznego”

6

V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii – „Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka”. Wrocław 19-20 V 2005.

Agnieszka Bejer, Elżbieta Domka-Jopek, Katarzyna Walicka-Cupryś „Efekty rehabilitacji osób z urazem rdzenia kręgowego”

Depresja problemem rehabilitacji osób z przewlekłym bólem krzyża”

7

X Międzynarodowa Konferencja „Młoda Sportowa Nauka Ukrainy” Lwów 13-15 IV 2006

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A.: „Ocena wielkości krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa u dzieci w wieku dziesięciu lat za pomocą pomiaru inklinometrycznego”

8

IV Konferencja Naukowa Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego Myczkowce 24-25. 06. 2006.

Walicka-Cupryś K. „Postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym”

Walicka-Cupryś K., Aneta Stach, Anna Misior „Postawa ciała i sprawność studentów”

Ćwirlej A, Walicka-Cupryś K. „ Realizacja Programu Promocji Zdrowia”

9

XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych” 22-24. 09. 2006.

Walicka-Cupryś K, Mrozkowiak M, Stec T. „Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire’a i metodą inklinometryczną”

10

XIV Międzynarodowe sympozjum metrologów „Metody i Techniki Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych” Rzeszów 17 – 19 października 2006.

Borek, R. Sereda, M. Stec, W. Walicka-Cupryś, K. Wilk, G. „Ocena wpływu niepewności danych pomiarowych na rezultat wnioskowania statystycznego o rozkładzie mierzonych cech antropomotorycznych”

11

XI Międzynarodowa Konferencja „Młoda Sportowa Nauka Ukrainy” Lwów 29-31. 03.2007r.

Drzał J. Mrozkowiak. M., Walicka-Cupryś K., „Wpływ otyłości na występowanie płaskostopia u dzieci”

Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A. Mrozkowiak M., Gregorowicz Cieślik H Brzozowska A., Walicka-Cupryś K. „Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7 lat na podstawie wybranych szkół miasta Rzeszowa”

Analiza porównawcza przygotowania kobiet do porodu w Polsce Szwecji i Stanach Zjednoczonych”

12

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego Myczkowce 22 -24 . 06.2007

Walicka-Cupryś K. „Wpływ zastosowanej metody badawczej na wyniki częstości występowania wad postawy”

13

Sympozjum naukowe 28-29.marzec 2008 Zgorzelec. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii ,,Życie bez bólu.”

Przygoda Ł, Walicka-Cupryś K, Sadowska L., Prezentacja metody Zebris Win Spine 2,3 w ocenie postawy ciała u dzieci w wieku 11,13 lat.

14

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wady Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży” w Bielsku-Białej, w dniu 7.06.2008r.,w sesji nr III.

Walicka-Cupryś K., Puszczałowska-Lizis E „Kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych”

15

Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach centralnego układu nerwowego” Rzeszów 26-27 luty 2009 w sesji nr V.

Walicka-Cupryś K., Zajkiewicz K., Pop T, „Rozwój biologiczny i budowa ciała młodzieży z terenów skażonych”

16

I Międzynarodowy kongres „Rehabilitacja Polska” Warszawa 11-13.09.2009

Brzozowska-Magoń A., Walicka-Cupryś K., Zajkiewicz K., „Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej młodzieży z terenów skażonych”

17.

VII Konferencja Naukowa Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Myczkowce 20 – 21 czerwca 2009 r.

Katarzyna Walicka – Cupryś – Wpływ wybranych zachowań sedenteryjnych i nawyków ruchowych na postawę.

18.

Międzynarodowej Konferencji „Młoda Sportowa Nauka Ukrainy” w sekcji pt. w sekcji „Fizyczna rehabilitacja; adaptacja wychowania fizycznego; medycyna sportowa” Lwów 25-27 03.2010r.

Walicka-Cupryś K. Przygoda Ł., Sadowska L., Szeliga E … „Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa dzieci w wieku 11-13 lat przy użyciu metody Zebris WinSpine”

Kużdżał A., Gancarz W., Ridan T., Walicka – Cupryś K., Ćwirlej A Najczęstsze przyczyny oraz typy uszkodzenia stawu barkowego wśród piłkarzy ręcznych oraz ich konsekwencje psycho – fizyczne,

Walicka – Cupryś K., Ćwirlej A., Kużdżał A., Zawadzka D., Aktywność ruchowa młodzieży zterenów wiejskich i małych miast,

Ćwirlej A., Walicka – Cupryś K., Kużdżał A. Ocena wpływu trybu życia na sprawność fizyczną kobiet po menopauzie,

19.

V Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Poznań 20-22 maja 2010r.

Szeliga E, Walicka-Cupryś K., Wolan-Nieroda A., Jakość życia chorych leczonych operacyjnie z powodu nowotworu płuc

20.

XXXIV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (ODRD) „Dziecko przewlekłe chore”. Wrocław 20.11 2010r.

Przygoda Ł., Walicka-Cupryś K, Sadowska L., Ocena postawy ciała u niesłyszących dzieci w wieku 8-16 lat w odniesieniu do homologicznej grupy dzieci zdrowych.

21

XV KONFERENCJA NAUKOWA “MŁODA NAUKA SPORTOWA UKRAINY” w dniach 24 – 26 marca 2011 roku. (Lwów Ukraina)

Walicka – Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Adamiak J.: Determinanty wad postawy w obrębie kończyn dolnych

– Pacześniak-Jost A., Samojedna-Kobosz A., Skrzypiec M., Walicka – Cupryś K. Opalińska I. : Wykorzystanie platformy PDM do oceny równowagi – badanie powtarzalności wyników

22

IV majówka z fizjoterapią, Lublin, 13 maja 2011

– Łyczko, K. Walicka-Cupryś, IV majówka z fizjoterapią, Nordic Walking a sprawność funkcjonalna kobiet po 56. roku życia i starszych

23

6th ISPRM World Congress – Puerto Rico, San Juan, June 12-15, 2011

Brzozowska-Magoń A. Walicka-Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Łyczko A, Aqua gymnastics and functional fitness of women over 60 years old – piloting research 24.

24

IX Konferencja Naukowa Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego Myczkowce 17-19.06.2011

Walicka-Cupryś K., Przygoda Ł.: Ocena pojemności płuc dzieci w różnym wieku,

25

Lwów 2012 Young sports scince of Ukraine, The miscellany of scientific articles in field of physical education, sport and health, Lwów 2012;3;253-257.

Szeliga Ewa, Banaszkiewicz Andrzej, Kużdżał Adrian, Wolan-Nieroda Andżelina, Walicka-Cupryś Katarzyna, Probachta Mirosław Wpływ wczesnej rehabilitacji na usprawnianie pacjentów po resekcji miąższu płuca

26

IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i Standardy współczesnej Rehabilitacji” Uniwersytet Rzeszowski marzec 2012

Walicka-Cupryś Katarzyna, Łyczko Anna Kształtowanie sprawności funkcjonalnej kobiet po 60 roku życia pod wpływem gimnastyki w wodzie i Nordick Wolking.

27

III Konferencja Naukowa – Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Tarnów, 21-22 września 2012 rok

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Sylwia Filak Zaburzenia postawy ciała u młodzieży grającej na instrumentach muzycznych

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec, Sylwia Filak Postawa ciała u osób grających na różnych instrumentach muzycznych i zagrożenia z tym związane

Justyna Drzał-Grabiec, Katarzyna Walicka-Cupryś, Wysklepienie łuku podłużnego stóp a typ postawy ciała

28

V Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI” lutego 2013r. Rzeszów

Rachwał Maciej, Skrzypiec Julian, Snela Sławomir, Walicka – Cupryś, Katarzyna, Drzał – Grabiec Justyna: Wpływ hałasu na wybrane parametry równowagi dynamicznej w płaszczyźnie czołowej

Paweł Piwoński, Katarzyna Walicka-Cupryś Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pilotów, a trening i odnowa biologiczna

29

X konferencję naukową „BioMedTech Silesia 2013” 15 – 16 marca 2013 – Rzeszów

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał – Grabiec, Maciej Rachwał, Adrian Kużdżał Wybrane metody diagnostyki i wizualizacji postawy ciała człowieka

30

XVII International Scientific Conference „YOUNG SPORT SCIENCE OF UKRAINE” 28-30 marca 2013r. Lwów

Szeliga Ewa, Wolan-Nieroda Andżelina, Kużdżał Adrian, Walicka-Cupryś Katarzyna, Czenczek Ewelina, Probachta Mirosław, Bejer Agnieszka, Przygoda Łukasz Wpływ czynników ryzyka na powstawanie udarów mózgu u kobiet

Walicka-Cupryś Katarzyna, Rachwał Maciej, Pacześniak-Jost Anita, Szeliga Ewa, Magoń Grzegorz Ocena architektury stóp osób dorosłych

31

The 7th World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in ¬Beijing, China, Pekin June 16-20, 2013,

Walicka-Cupryś K, Drzał-Grabiec J, Rykała J, Podgórska J, Grzegorczyk J, Brzozowska-Magoń A, Rachwał M. The Relationship Between the Size of the Anterior-Posterior Curvature of the Years of Age Spine and Postural Stability in Woman Over 60. ISNN 1650-1969

32

Myczkowce XI Międzynarodowa Konferencja „Prewencja chorób cywilizacyjnych” organizowana przez Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Myczkowce, 21-23 czerwca 2013 r.

Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Katarzyna Walicka-Cupryś „Aktywność ruchowa oraz samoocena stanu zdrowia osób po 60 roku życia”

33

IV Podkarpacka konferencja naukowa „Indywidualny model opieki nad kobietą chorą ginekologicznie i onkologicznie” Rzeszów 10.10.2013

Joanna Skręt, Katarzyna Walicka-Cupryś – Nietrzymanie moczu u kobiet – leczenie i profilaktyka w praktyce położniczej

34

Różemberok Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mózgu a asistovaná robotizovaná rehabilitácia pri CMP Ružomberk 20-21.02.2014

Walicka-Cupryś K., Skalska-Izdebska, R, Drzał-Grabiec, J., Krypel, K. Selected socio-demographic determinants of stroke knowledge problems

Walicka-Cupryś K., Kużdżał, A., Szeliga, E., Smolec, E. Dimorphism in terms of strength and mobility of the upper limb infected after ischemic stroke

35

VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „ Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego”  Rzeszów 27-28 lutego 2014

Ewa Szeliga, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Adrian Kużdżał, Katarzyna Walicka-Cupryś, Andżelina Wolan-Nieroda Wpływ wczesnej rehabilitacji na stan funkcjonalny u pacjentów po torakotomii przednio-bocznej,

Walicka-Cupryś, K., Przygoda Ł., Czenczek-Lewandowska E., Drzał-Grabiec J., Truszczyńska A., Tarnowski A. Stabilność posturalna dzieci niesłyszących

Rachwał M., Drzał-Grabiec J Walicka-Cupryś K., Truszczyńska A: Kwantyfikacja równowagi statycznej kobiet po mastektomii.

Piwoński P., Walicka-Cupryś K. Subiektywna ocena wpływu odnowy biologicznej oraz treningu fizycznego w celu zwiększenia tolerancji przyspieszeń przez pilotów samolotów odrzutowych.

36

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej „Medycyna manualna w teorii i praktyce” Ciechocinek 23-25 maja 2014

Ewa Szeliga, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Adrian Kużdżał, Katarzyna Walicka-Cupryś, Andżelina Wolan-Nieroda Wpływ rehabilitacji na stan funkcjonalny pacjentów po torakotomii, 

37

Konferencja Naukowa Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia na temat: Promocja Zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym Kraków 25.04.2014.

Małgorzata Helak, Katarzyna Walicka-Cupryś Profilaktyka anoreksji nerwowej wśród osób aktywnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika gotowości anorektycznej

Izabela Krzysztoń, Katarzyna Walicka-Cupryś Kompetencje społeczne fizjoterapeutów w województwie podkarpackim

38

XII Międzynarodowa Konferencja „Prewencja chorób cywilizacyjnych” Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zakład Fizjoterapii, Wydział Ochrony Zdrowia, Katolicki Uniwersytet RUŽOMBEROK Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Walicka-Cupryś, Justyna Drzał-Grabiec „Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu” Myczkowce, 14-15 czerwca 2014

39

VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 12-13 lutego 2015r.

Walicka – Cupryś Katarzyna „Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych obszaru urogenitalnego” (Rzeszów).

Walicka-Cupryś Katarzyna, Drzał-Grabiec Justyna, Rachwał Maciej „Związek pomiędzy krzywiznami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej a parametrami stabilogramu u starszych kobiet” (Rzeszów).

Piwoński Paweł, Walicka-Cupryś Katarzyna „Ocena częstości występowania bólów kręgosłupa u uczniów gminy Rzeszów w wieku 13-16 lat”

Miłkowski Krzysztof, Chmiel Elżbieta, Walicka-Cupryś Katarzyna „Podstawy terapii w wodzie wybrane metody i koncepcje”.

40

V. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 5 Ružomberok, 5. – 6. 3. 2015

Przysada G, Guzik A., Wolan-Nieroda A., Walicka-Cupryś K., Drużbicki M. Chosen assessment methods of physiotherapy effects in patients after cerebral stroke treated at a rehabilitation ward w: red Štefan Madarász Zborník abstraktov vstatis Bratislava 2015 s. 46. ISBN 978-80-85659-84-9

Bejer, A., Walicka-Cupryś K., Probachta M. Predictors of poststroke health-related quality of life in polish stroke survivors: a 1-year follow-up study.

Guzik, A., Wolan-Nieroda A., Walicka-Cupryś K. Gait in patients with stroke-related hemiparesis and methods of gait assessment

Walicka-Cupryś, K., Rachwał, M., Wolan, A., Drzał-Gerabiec, J., Mucha, K., Depa, A., Szeliga, E. Evaluation parameters of longitudinal and transverse arches in children and adolescents with intellectual disabilities

41.

I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego 23.05.2015 Warszawa

Walicka-Cupryś Katarzyna Wybrane zagadnienia fizjoterapii proktologicznej

42.

VI. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2 0 1 6 Ružomberok, 17. – 18. marca 2016

Walicka-Cupryś Katarzyna, Skalska Izdebska Renata Selected physiotherapy treatment in the urinary incontinence on neurogenic base

43.

II Międzynarodowy Kongres PTUG 1-2.04.2016 Kraków

Katarzyna Walicka-Cupryś Rola fizjoterapii w uroginekologii.

Katarzyna Walicka-Cupryś Rehabilitacja proktologiczna

44.

20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine 23-28 April 2016 Estoril- Lisbon Portugal

DRUŻBICKI Mariusz, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna. PRZYSADA Grzegorz, Evaluation of Anterior-Posterior Spinal Curvatures in Children and Adolescents with Low-degree Scoliosis

DRUŻBICKI Mariusz, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna. Methodology of Gravitational Inclinometer Application in Evaluation of Anterior-Posterior Spinal Curvature.

45

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rehabilitacja seniora wyzwaniem XXI wieku” 04-05.06.2016 Wojciechów

Walicka-Cupryś K. Skalska Izdebska R. Efekty głębokiej stymulacji elektromagnetycznej w nietrzymaniu moczu u kobiet

46

XIV Międzynarodowa Konferencja „Prewencja chorób cywilizacyjnych” organizowana przez Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Fizjoterapii, Wydział Ochrony zdrowia, Katolicki Uniwersytet Ružomberok Myczkowce, 04-05 czerwca 2016 r.

Piwoński P., Walicka-Cupryś K., Zajkiewicz K. Rachwał M.

Ocena krzywizn przednio-tylnych dzieci urodzonych przedwcześnie

47

Międzynarodowa Konferencja Naukowa IOZ PWSZ w Tarnowie pn. Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja” 20-21.10.2016 rok

Walicka-Cupryś K., Rojek A., Mazur-Ważny I. Charakterystyka wybranych problemów w obrębie kompleksu lędźwiowo-miednicznego występujących u kobiet w ciąży

48

IX Międzynarodowe dni rehabilitacji 23-24 luty 2017 Rzeszów Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji.

Walicka-Cupryś K., Piwoński P., Rachwał M., Mariusz J., Drzał-Grabiec J. Ocena krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa dzieci i młodzieży niewidomych

– Wolan-Nieroda A., Guzik A., Bazarnik-Much K., Walicka-Cupryś K., Rachwał M., Szeliga E., Drzał-Grabiec J. Ocena uksztłtowania stóp dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – badanie pilotażowe

49

VII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres, Kúpeľný hotel CHOČ, Kúpele Lúčky, a.s. Roźemberok 16. – 17. 3. 2017,

– Ewa Szeliga, Andżelina Wolan-Nieroda, Agnieszka Guzik, Grzegorz Przysada, Justyna Podgórska, Katarzyna Walicka-Cupryś, Functional performance and physical activity in patients after spinal cord injury,

50

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myczkowce 10-11.06.2017 „Prewencja chorób cywilizacyjnych”

– Perenc L, Zajkiewicz K, Drzał-Grabiec J., Walicka-Cupryś K. Ocena poziomu witaminy D3 oraz parametrów u wcześniaków w 6 roku życia

51

4th International Conference and Expo on Novel Physiotherapies August 21-22, 2017 | Birmingham, UK

Katarzyna Walicka-Cupryś, Paweł Piwoński, Maciej Rachwał, Perenc Lidia, Justyna Drzał-Grabiec and Katarzyna Zajkiewicz Shape of sagittal plane spinal curvatures in prematurely born children at the start of school education

52III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach nerek i Układu Moczowego AWF Kraków 20-21.10.2017

Katarzyna Walicka-Cupryś, Renata Skalska Izdebska Krótkoterminowe efekty głębokiej stymulacji elektromagnetycznej u kobiet z nietrzymaniem moczu

53.

XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Rzeszów, 13-14 października 2017

Ocena rozwoju somatycznego dzieci przedwcześnie urodzonych u progu podjęcia obowiązku szkolnego

Lidia Perenc, Katarzyna Zajkiewicz, Justyna Drzał-Grabiec, Joanna Majewska, Barbara Cyran-Grzebyk, Katarzyna Walicka-Cupryś

 

Godziny przyjęć

wtorek 14:00 – 18:00
środa 9:00 – 14:00

Cennik

  • Pierwsza wizyta diagnostyczn0-rehabilitacyja – 140 zł
  • Kolejne wizyty rehabilitacyjne – 70 zł
  • Diagnostyka wad postawy – 120 zł
  • Terapia wad postawy – ciągła – 60 zł
  • Diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej – 140 zł
  • Terapia integracji sensorycznej – ciągła –  60 zł

Rehabilitacja