dr n. o zdr. Ewa Szeliga

Biografia

Adiunkt w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rehabilitacja dzieci urodzonych przedwcześnie, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, asymetrią oraz innymi schorzeniami wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Rehabilitacja dzieci i dorosłych z pourazowymi dysfunkcjami i bólem twarzoczaszki, nietypowymi bólami twarzy, głowy, szyi, napięciowymi bólami głowy, problemami w stawach skroniowo-żuchwowych – trzaski, ból podczas gryzienia, żucia, ziewania.

Najważniejsze kursy:

  • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath dla dzieci
  • PNF podstawowy i rozwijający
  • Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
  • Zintegrowane usprawnianie dzieci z m.p.d. w systemie Nauczania Kierowanego
  • Diagnostyka i współczesne metody leczenia dzieci z mózgowym porażeniem
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
  • Wprowadzenie do teorii i praktyki terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block
  • CRAFTA – Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym
  • Zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia podczas nauki terapii stawów skroniowożuchwowych

Godziny przyjęć

wtorek 14:00 – 18:00

Cennik

Pierwsza wizyta, diagnostyczna – 110 zł

Kolejne wizyty – 80 zł

Rehabilitacja