Specjalizacje

plac Wolności 16

Jana Pawła II – Odział Dzienny Rehabilitacjo Dziecięcej