Zajęcia grupowe dla osób jąkających się

FAMILY MED CARE prowadzi terapię odpowiednio dostosowaną zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W swoim kompleksowym podejściu do pacjenta zwracamy uwagę zarówno na poprawę płynności mowy, większą swobodę w komunikacji z drugim człowiekiem, pracę mającą na celu zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego aparatu mowy, a także wyeliminowaniu logofobii.

Tworzymy grupy (5 – 6 osobowe) dzieci/osób dorosłych w podobnym wieku i z podobnymi zaburzeniami.

TRWAJĄ ZAPISY NA WRZESIEŃ
Terapia dla jąkających się. Pobierz załącznik

Choć jąkanie dość potocznie utożsamia się z niepłynnością mówienia definiowaną jako powtarzanie pojedynczych głosek, sylab przeciąganie niektórych dźwięków, czy blokowanie się przy próbie ich wypowiedzenia, w istocie jest zaburzeniem bardziej złożonym. Objawy wymienione wyżej są objawami powszechnymi i najłatwiejszymi do zaobserwowania u takiej osoby, wpływają one jednak na inne sfery życia pogarszając niejednokrotnie jego jakość. U jąkającego się może wystąpić między innymi – logofobia, a więc lęk przed wypowiadaniem się. Spowodowany różnego rodzaju niepowodzeniami komunikacyjnymi, które w dalszej kolejności mogą powodować unikanie niektórych sytuacji czy osób, w których owe zaburzenie mowy byłoby widoczne. Osoba taka przez swoja niepewność może całkowicie wycofać się z życia publicznego, towarzyskiego.
Pamiętajmy, że jąkanie dotyczy globalnego problemu związanego z komunikacją. Odnosi się do osoby jako do całości wpływając niejako na wszystkie sfery jej funkcjonowania. Objawia się najczęściej w mowie spontanicznej. Nie jest stanem lecz cechą, która jest nabyta, a nie jak niektórzy mylnie sądzą, wrodzona. Często objawia się w relacji z „oceniającym” słuchaczem który jak gdyby staje się powodem wystąpienia tego problemu.

W naszej ofercie przedstawiamy możliwość porady i terapii jąkania. Tworzymy grupy (5 – 6 osobowe) dzieci/osób dorosłych w podobnym wieku i z podobnymi zaburzeniami, a także proponujemy zajęcia indywidualne. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, w sposób spersonalizowany dobieramy cele a także tempo terapii.

TRWAJĄ ZAPISY NA WRZESIEŃ

Terapia w grupie – 50 zł /30 min