Zajęcia grupowe dla osób laryngektomowanych

Laryngektomia – to zabieg operacyjny polegający na całkowitym lub częściowym usunięciu krtani.

Zabieg ten NIE POZBAWIA chorego możliwości komunikacji językowej. Istnieją sposoby umożliwiające wykształcenie się głosu jak i mowy zastępczej w czasie rehabilitacji foniatrycznej a także terapii logopedycznej.

Osoba laryngektomowana w zależności od swojego stanu zdrowia i faktycznych fizycznych możliwości ma kilka sposobów na możliwość skomunikowania się z otoczeniem. Należą do nich między innymi : wykształcenie tzw. mowy przetokowej (operacyjne wytworzenie przetok głosowych), porozumiewanie się przy użyciu sztucznych krtani, czy przy pomocy „podszeptu” ustno – gardłowego. Komunikację taka może także umożliwić język migowy, system tablic literowych czy systemów obrazkowych.

Docelowym jednak sposobem porozumiewania się do jakiego dążymy u tych osób jest wytworzenie mowy zastępczej przełykowej lub gardłowej.

Zapraszamy do FAMILY MED CARE na terapię skierowana na poprawę bądź naukę mowy zastępczej Pacjentów z tego typu schorzeniami. Ćwiczenia można rozpocząć już 2-3 tygodnie po wygojeniu się rany.

TRWAJĄ ZAPISY NA WRZESIEŃ

Terapia laryngektomowanych w grupie – 50 zł /30 min

The last step to writing a much better research essay

The job is not an easy one but the reward is well worth https://www.affordable-papers.net/ it.

is to compose a clear, succinct method.